Naps Solar System

Järjestelmän komponentit

Sähköverkkoon kytketty aurinkosähköjärjestelmä koostuu aurinkopaneeleista, kiinnitystelineistä, vaihtosuuntaajista eli inverttereistä sekä oheistarvikkeista.

Paneelisto asennetaan mahdollisimman varjottomaan, aurinkoiseen paikkaan ja suunnataan mahdollisuuksien mukaan etelän suuntaan, usein katon lappeen suuntaisesti. Järjestelmät liitetään myös osaksi kiinteistön automaatiojärjestelmää sekä mahdollista energianhallintajärjestelmää, jolla varmistetaan järjestelmän toimiminen optimaalisena osana kiinteistöä.

Naps tekee myös tiivistä yhteistyötä energianhallinnan markkinajohtajan EnerKey:n kanssa, ja Napsin aurinkosähköjärjestelmät ovatkin suoraan liitettävissä EnerKey-järjestelmään.

 

Optimoitu älykkyys vakio-ominaisuutena

Kaikki Napsin toimittamat älykkäät aurinkosähköjärjestelmät varustetaan edistyksellisellä etäseuranta- ja ohjauslaitteistolla, jonka avulla järjestelmän tuotantoa voidaan seurata ja ohjata yksityiskohtaisesti.

Laitteisto mahdollistaa järjestelmän reaaliaikaisen seurannan ja ohjauksen haluttaessa jopa paneelikohtaisesti sekä hälyttää mahdollisten ongelmien syntyessä. Laitteiston avulla asiakas voi varmistua siitä, että järjestelmän tuotto on aina optimaalinen ja mahdolliset ongelmat havaitaan ja voidaan poistaa nopeasti.

Ohjauslaitteisto mahdollistaa myös järjestelmän etäsammutuksen mahdollisissa ongelmatilanteissa, ja siten esimerkiksi palotilanteiden parhaan mahdollisen hallinnan.

Etäohjauslaitteiston avulla järjestelmät ovat myös valmiit tulevaisuuden energiamarkkinoiden edellyttämiin tarpeisiin, kuten kysyntäjoustoon. Halutessaan asiakas voi myös hankkia Naps Etäseurantapalvelun, jolloin Naps seuraa järjestelmän toimintaa asiakkaan puolesta ja reagoi mahdollisiin ongelmiin nopeasti.

Naps Solar System

Näyttävä raportointi

Tyypillisesti järjestelmän tuottoa halutaan seurata sekä reaaliaikaisesti että historian osalta. Napsin älykkäät järjestelmät mahdollistavat erittäin näyttävän tuotannon raportoinnin räätälöitynä asiakkaan haluamissa medioissa ja järjestelmissä. Tyypillisesti järjestelmää seurataan niin internetissä, mobiilikäyttöliittymissä kuin aulanäytöissä.