Aurinkosähköstä Suomessa

 

Onko aurinkosähkö kannattavaa Suomessa?

Napsin vastaus: Aurinkosähköjärjestelmän tuottaman sähköenergian määrän voi laskea tarkkaan ennakolta. Aurinkoenergian tuotantomääriin ei liity merkittävää epävarmuutta. Aurinkosähköjärjestelmä on ensisijaisesti kertainvestointi juoksevien kustannusten ollessa vähäisiä. Siksi aurinkosähköjärjestelmän tuottaman sähköenergian hinta voidaan laskea etukäteen koko järjestelmän eliniäksi.

Kannattavuuden laskemiseksi pitäisi osata ennakoida vertailusähkön hinta koko aurinkosähköjärjestelmän eliniäksi. Tämä ei ole käytännössä mahdollista, koska sähkön hinnan kehitystä ei voi ennakoida 30 vuodeksi. Silti yleinen näkemys on, että sähkön hinta nousee. Viimeisen kymmenen vuoden aikana omakotitalon sähkölasku Suomessa on noussut keskimäärin 6% vuodessa.

Naps Solar System

Riittääkö Suomessa auringon valoa energian tuottamiseksi?

Napsin vastaus: Suomessa on riittävästi auringonsäteilyä aurinkoenergian tuottamiseksi. Toki erot etelän ja pohjoisen välillä ovat melko suuret. Etelä-Suomi ei poikkea olennaisesti Pohjois-Saksasta. Vertailua ei tule tehdä maahan tulevan säteilyn perusteella, koska paneeleja ei asenneta vaakatasoon vaan ne suunnataan aurinkoon päin.

 

Toimivatko aurinkopaneelit pakkasella?

Napsin vastaus: Aurinkopaneelin hyötysuhde kasvaa viileässä ilmassa. Eli osittain se mikä vähemmällä auringonsäteilyllä hävitään, paremmalla hyötysuhteella voitetaan.

Aurinkosähköllä voin hoitaa kaiken sähköntarpeeni Suomessa...
Napsin vastaus: Aurinkosähköjärjestelmä tuottaa sähköä silloin kuin aurinko paistaa. Sähköä on siis saatava muualta silloin, kun aurinko ei paista. Oikein mitoitetulla sähköenergian varastoinnilla (esim. akut) voidaan kuitenkin saavuttaa tilanne, jossa itse tuotettu aurinkosähkö riittää kaikkeen tarpeeseen. Tämä ei ole kuitenkaan taloudellisesti mielekästä alueilla, joissa on luotettava sähköverkko käytettävissä. Sähköverkon alueella aurinkosähköllä kannattaakin tuottaa omaa sähköä valoisan kauden energiatarpeisiin.

Aurinkosähköjärjestelmän avulla selviän sähkökatkoista...
Napsin vastaus: Normaalissa verkkoon kytketyssä aurinkosähköjärjestelmässä ei ole sähköenergian varastointia mukana eikä järjestelmä toimi mm. turvallisuussyistä silloin, kun sähköverkosta ei tule sähköä. Kuitenkin järjestelmä voidaan haluttaessa toteuttaa siten, että se toimii varavoiman lähteenä sähkökatkojen aikana.

Aurinkosähköjärjestelmän tuottoa ei pysty ennustamaan...
Napsin vastaus: Aurinkosähköjärjestelmän tuotto perustuu auringon kiertoon ja järjestelmän sijaintiin ja on siksi ennakoitavissa. Katon suunnan, kulman ja varjojen vaikutus voidaan arvioida tarkasti. Tuotto ei ole siis epävarmaa vaan asiantuntijan helposti ennustettavissa. Epävarmuus ja tuoton vaihtelu vuorokauden ja vuoden ajan mukaan ovat eri asioita.

 

Naps Solar System at Greenland

Sääasema Grönlannissa kesällä.

Naps Solar System at Greenland winter

Aurinkosähköjärjestelmä kestää myös Grönlannin talviolosuhteet.

Aurinkopaneeli ei tuota koskaan sen valmistukseen käytettyä sähköenergiaa tai tuotannon aikaisia CO2-päästöjä takaisin...
Napsin vastaus: Aurinkopaneelin valmistukseen tarvittava sähköenergian määrä vaihtelee tuotantolaitteistosta riippuen. Samoin sen itsensä tuottama energia vaihtelee asennuspaikan mukaan. Energian ”takaisinmaksuaika” on kuitenkin 2-3 vuoden haarukassa eli alle 10% aurinkopaneelin eliniästä. Tuotantoon liittyvät CO2-päästöt vaihtelevat sen mukaan missä tuotanto tapahtuu ja millaisella sähköllä. Pääsääntöisesti voidaan kuitenkin sanoa, että paneelivalmistuksen CO2-päästöt katetaan alle kahdessa vuodessa paneelin omalla puhtaalla sähkön tuotannolla.

Aurinkosähkö on kallista keskitettyyn energiantuotantoon verrattuna…
Napsin vastaus: Paikallisesti tuotetussa aurinkosähkössä ei ole siirtohäviöitä, jotka ovat Suomessa keskimäärin noin 4%. Kulutuspaikalla tuotetun sähkön kustannusta ei pidä verrata tukkusähkön hintaan vaan keskitetystä voimalaitoksesta kulutuspaikalle jo tuodun sähkön hintaan. Toisin kuin usein luullaan, perinteinen keskitetty sähköntuotanto on usein tuettua eikä sähkön myyntihinta vastaa todellisia suoria ja epäsuoria kustannuksia. Vuonna 2012 Saksassa tuettiin uusiutuvia energiamuotoja 17 miljardilla eurolla ja fossiilisia 40 miljardilla eurolla.

Jos aurinkopaneelit tulevat ulkomailta, aurinkoenergia ei hyödytä Suomen työllisyyttä…
Napsin vastaus: Asennustyö on aina paikallista. Asennustyöhön liittyvät henkilökulut ovat korkeammat kuin järjestelmän kaikkien komponenttien valmistustyöhön liittyneet henkilökulut yhteensä. Työllistävä vaikutus on siis ensisijaisesti siellä, mihin järjestelmät asennetaan.

Naps Solar System

 

 

Aurinkosähköjärjestelmän hankinta

Aurinkopaneelit voi tilata yhtä hyvin ulkomailta netistä kuin Suomessa toimivalta yritykseltä...
Napsin vastaus: Niin voi, mutta täytyy varmistua siitä, että aurinkopaneelit sopivat Suomen olosuhteisiin, takuu on voimassa, asennukselle ei ole erityisvaatimuksia jne. Keskeinen ero on lumikuormavaatimuksissa, jotka tässä tapauksessa koskevat sekä asennusmekaniikkaa että paneeleita.

Aurinkosähköä saa, kun ostaa paneelit...
Napsin vastaus: Ei saa. Paneelien lisäksi tarvitaan myös muut järjestelmän osat, jotka muodostavat jokseenkin saman suuruisen kustannuserän kuin paneelit. Näiden osien pitää sopia kuhunkin järjestelmään ja myös Suomen olosuhteisiin.

Kiinalaiset aurinkopaneelit ovat yhtä hyviä kuin Euroopassa valmistetut, ja ne saa halvemmalla…
Napsin vastaus: Laadukas paneeli on laadukas riippumatta valmistusmaasta. Olennaista on varmistua tuotteen laadusta. Tämä edellyttää erityisosaamista. Hinta seuraa useimmiten laatua myös aurinkopaneeleissa.

Markkinoille on tulossa pian paremman hyötysuhteen paneeleja, joten vielä ei kannata investoida…
Napsin vastaus: Paneeleiden hyötysuhteet paranevat jatkuvasti. Kehitys ei ole kuitenkaan niin nopeaa, että seuraavia sukupolvia kannattaisi jäädä odottamaan. Hyötysuhde on harvoin olennainen tekijä investoinnista saatavan tuoton kannalta, koska on edullisempaa tuottaa haluttu määrä energiaa nykyisillä paneeleilla isommalla pinta-alalla kuin kalliilla korkean hyötysuhteen paneeleilla. Poikkeuksen muodostavat lähinnä kohteet, joissa käytettävä pinta-ala on rajallinen.

Aurinkopaneeleja tuotetaan pian samalla tavalla kuin painopaperituotteita, jolloin hinta putoaa radikaalisti…
Napsin vastaus: Dramaattisesti erilaiset aurinikosähköpaneelien tuotantotavat ovat todellisuudessa vielä kaukana tulevaisuudessa. Aurinkosähköstä voi saada taloudellista hyötyä jo nyt, joten uusia tuotantoteknologioita ei kannata jäädä odottamaan.

Naps Solar System

Aurinkopaneeleita voi hyödyntää myös tuulisella sekä suolaisen meriveden ympäröimällä alueella.

 

Naps Solar System

GSM -tukiasema Lapissa.

 

 

Aurinkosähköjärjestelmän asentaminen ja ylläpito

Aurinkopaneelit voi asentaa omalle katolle tai seinään ilman mitään rakennusvalvonnan lupia…
Napsin vastaus: Mahdollinen luvanvaraisuus tulee aina tarkistaa kunnan rakennusvalvonnasta ennen asentamista. Jotkut kunnat vaativat luvan, toiset eivät.

Aurinkosähköjärjestelmän voi asentaa ja kytkeä itse verkkoon...
Napsin vastaus: Yli 120V DC-asennuksia saa tehdä vain luvat omaava sähkömies. Näin ollen verkoonkytkettyjen järjestelmien DC-puolenkaan asennus ei ole mahdollista ilman vastuullista sähköasentajaa. Pienjännitteellä (alle 120V DC) toimivan ns. mökkipaketin saa asentaa itse.

Naps Solar System

Asennuksesta riittää ilmoitus sähköverkkoyhtiölle...
Napsin vastaus: Verkkoonkytketyn järjestelmän kytkeminen verkkoon edellyttää Suomessa etukäteen tehtävää lupahakemusta sähköverkkoyhtiölle sekä verkkopalvelusopimusta. Naps hoitaa tämän asiakkaidensa puolesta.

Aurinkopaneeleista tuleva sähkö on vaarallista...
Napsin vastaus: Aurinkosähköjärjestelmän tuottaman sähköenergian määrä kasvaa järjestelmän koon mukana. Normaali verkkoon kytketty järjestelmä tuottaa vaarallisen määrän sähköä ja edellyttää siksi vain asiantuntevaa ja huolellista asennustyötä. Myös jännitetaso edellyttää jo luvat omaavaa sähköasentajaa. Oikein asennetun järjestelmän käyttöön ei liity riskejä.

Aurinkosähköjärjestelmän tuottama sähkö on huonolaatuista...
Napsin vastaus: Sähkön laatu on itse asiassa parempaa kuin normaalisti sähköverkosta tuleva yleissähkö. Tämän mahdollistaa korkeatasoisten invertterien tuottama puhdas siniaaltosähkö sekä erityisesti se, että kulutuspaikalla tuotettu sähkö ei ehdi saamaan häiriöitä siirrosta niin kuin käy normaalisti suurimuotoisen keskitetyn sähköntuotannon kohdalla.

Kattoasennuksen voi tehdä itse...
Napsin vastaus: Mekaanisen kattoasennuksen voi tehdä itse, mutta katon mahdollinen takuu saattaa päättyä, mikäli asennusta ei ole tehty ammattilaisen toimesta. Paneeleiden sähköinen kytkeminen toisiinsa katolla on kuitenkin luvan varaista toimintaa korkeasta jännitteestä johtuen.

Aurinkopaneelien asentaminen voi rikkoa katon…
Napsin vastaus: Asentaminen tulee tehdä ammattimaisesti, jolloin riskiä katon rikkoutumisesta ei ole. Kattoon kiinnittyminen voi edellyttää vesikaton läpäisyä samoin kuin kattotikkaat, kulkusillat ja lumiesteetkin. Erityisen poikkeavista toimenpiteistä ei siis ole kyse. Lisäksi asennetut paneelit suojaavat kattoa sään vaikutuksilta.

Naps Solar System

Aurinkosähköjärjestelmän asennus tulee suorittaa annettujen ohjeiden mukaisesti.

Aurinkoa seuraava asennusteline tuottaa enemmän kuin kiinteästi asennettava...
Napsin vastaus: Periaatteessa energiantuotto voi lisääntyä jopa 30% Pohjoismaisissa olosuhteissa. Tällaisen asennustelineen tuottama lisäkustannus on kuitenkin suurempi kuin siitä saatava lisähyöty. On siis taloudellisesti kannattavampaa asentaa samalla rahalla enemmän paneeleita normaalille kiinteälle asennustelineelle. Kiinteään asennustelineeseen ei liity myöskään vastaavaa huolto- ja ylläpitokustannusta kuin kääntyvään telineeseen.

Aurinkoa seuraava mekaniikka säästää tilaa...
Napsin vastaus: Ei säästä, koska varjostusten takia se itse asiassa vie enemmän tilaa kuin vastaava määrä kiinteästi asennettuja paneeleita.

Aurinkosähköjärjestelmä on huoltovapaa...
Napsin vastaus: Näin pitkälti on, mutta asianmukainen käyttö ja ylläpito on silti tarpeellista. Paneelit on pidettävä puhtaana, joskin normaali sademäärä useimmiten riittää Suomen oloissa. Painepesuria ei saa käyttää paneelien puhdistamiseen. Kaapelien kontaktit on tarkistettava ajoittain. Asennusmekaniikan ruuvien tiukkuus on myös tarkistettava. Mahdolliset eläinten aiheuttamat vauriot on tarkistettava, erityisesti riskialueilla.

Aurinkosähköjärjestelmä kestää ikuisesti...
Napsin vastaus: Aurinkopaneelien tekninen ikä ylittää helposti 30 vuotta. Huonosti asennettuina tai hoidettuina ne eivät kuitenkaan välttämättä saavuta tätä ikää. Varsinaista huoltoa paneelit eivät edellytä, mutta ne on pidettävä puhtaina ja tiukasti asennusjärjestelmään kiinnitettyinä. Paneelien lasit eivät saa olla asennuksissa jännittyneessä tilassa. Kaapelien kontaktit on tarkistettava aika ajoin. Aurinkosähköjärjestelmiin kuuluvat invertterit ja monitorointilaitteet ovat pitkäikäisiä, mutta kuitenkin normaalia elektroniikkaa. Niiden vaihtoväli on 10-15 vuotta.

Lähde: Naps Solar Systems Oy