Submitted by alexandra.naumanen on 01.11.2018

Aurinkosähkömarkkina on voimakkaassa ja positiivisessa murrosvaiheessa. Muutos kiinnostaa erityisesti niitä, jotka harkitsevat aurinkoenergian käyttöönottoa ja sille sopivaa ajoitusta. Naps rakensi luentosarjan aurinkosähkön ajankohtaisista aiheista ja tarjoaa markkinatietoa maksutta Skypen välityksellä. Naps Solar Info -ajankohtaiskatsausten sarja käynnistyi tänään ja jatkuu muutaman viikon välein järjestettävillä virtuaali-aamutapaamisilla. Kaikkiin tilaisuuksiin voi osallistua vapaasti.

Globaali ilmastotilanne ja uusiutuvan energian kasvun tavoitteet, aurinkosähköjärjestelmien hinnan lasku sekä säästömahdollisuudet sähkön hinnassa ovat keskeisiä draivereita aurinkosähkömarkkinan meneillään olevassa voimakkaassa ja positiivisessa murrosvaiheessa. Aurinkosähköjärjestelmien määrä Suomessa yli kaksinkertaistui viime vuonna ja vastaavaa vahvaa kasvua oletetaan myös tulevaisuudessa. Yhä useammat yritykset ovat hankkineet positiivisten kokemustensa perusteella lisäjärjestelmiä kiinteistöihinsä ja kotitalouksiinkin järjestelmäkauppoja tehdään kiihtyvällä tahdilla.

Markkinamuutoksen suunta ja vauhti mietityttävät, kun monet vielä etsivät vahvistusta hankintapäätöksille. Tämä on näkynyt poikkeuksellisen vahvasti alan kokeneimman aurinkosähkötoimittajan arjessa: Napsin asiantuntijoille on kesän jälkeen osoitettu enenevässä määrin kysymyksiä alan markkinatilanteesta, hintojen kehityksestä, oikeasta ostohetkestä, julkisesta tuesta ja sen jatkuvuudesta sekä alan teknologisesta kehityksestä. Kysymysten määrä aktivoi yhtiön vastaamaan aiheisiin laajemmin.

”Aurinkosähkömarkkinan nopeat muutokset ja vaihtelevat markkinatiedot aiheuttavat aurinkosähköstä kiinnostuneissa asiakkaissa usein epätietoisuutta. Halusimme tarjota hankkeista kiinnostuneille mahdollisuuden saada tuoreinta tietoa aurinkosähköstä mahdollisimman helposti ja vaivattomasti”, kertoo Napsin toimitusjohtaja Jussi Ojanen.

Aamun katsauksessa Ojanen kertoi, että aurinkopaneelien hintakehitys on jatkunut laskevana ja investointien kokonaiskannattavuus on entisestään parantunut. Katsauksessa todettiin myös, että uudet toimintamallit, kuten PPA (Power Purchase Agreement), jossa asiakas sitoutuu ostamaan aurinkosähköjärjestelmän tuottaman sähkön esimerkiksi 10-15 vuoden sopimuskauden ajan toimittajan investoidessa ja ylläpitäessä järjestelmän, luovat uusia mahdollisuuksia puhtaamman energian käyttöönotolle entistä laajemmin.

Napsin toimitusjohtaja Jussi Ojanen
Napsin toimitusjohtaja Jussi Ojanen vastaili osallistujien kysymyksiin aurinkosähkön kannattavuuden tulevaisuudennäkymistä aamukahvin ääreltä.

 

”PPA-sopimusten kautta asiakkaille tarjottava aurinkosähkön hinta alittaa useissa tapauksissa asiakkaan verkosta ostaman sähkön hinnan. Kun välittömän säästön kanssa samaan yhtälöön lisää sen, että voimalan toimittaja huolehtii kaikista voimalan käyttöön ja kunnossapitoon liittyvistä toimenpiteistä, saadaan tulokseksi asiakkaalle erittäin kiinnostava kokonaisuus”, summaa Ojanen.

Naps toteuttaa aurinkosähköhankkeita asiakkailleen ympäri vuoden, täyden palvelun periaatteella. Mikäli aurinkovoimalansa tahtoo olevan valmis kevätauringon noustessa, kannattaa liikkeelle lähteä nyt.

 

 

Naps Solar Info

Tänään käynnistetty Naps Solar Info on aurinkosähkömarkkinan ajankohtaiskatsausten sarja, johon voi osallistua Skypellä. Tilaisuuteen osallistuminen ei velvoita mihinkään, ja kukin katsaus kestää maksimissaan vain tunnin. Lisätietoja kotisivuillamme: https://napssolar.com/fi/naps-solar-info

 

Seuraava Naps Solar Info:

To 15.11.2018 klo 8:30-9:30       

Aurinkosähköä omalta katolta – miten kaikki käytännössä tapahtuu?

Miten yrityksen aurinkosähköjärjestelmän hankinta käytännössä etenee? Mitä kustannuksia ja säästöjä aurinkosähköjärjestelmän hankinnan ja käytön ympärillä on? Mitä ostajan pitää ottaa huomioon? Kannattaako aurinkosähkö oikeasti ja jos, niin missä kokoluokassa?

Näihin kiinteistön omistajia usein mietityttäviin käytännön kysymyksiin vastataan napakasti tunnin perehdytyksessä aurinkosähkön hankintaan. Ilmoittaudu mukaan