Naps Etävalvontapalvelussa Naps ottaa vastuulleen asiakkaan järjestelmän valvonnan ja häiriöttömyyden varmistamisen asiakkaan puolesta. Napsin koulutettu valvomohenkilöstö valvoo järjestelmien toimintaa Napsin tiloissa valvontaportaalinsa kautta ja reagoi havaittuihin poikkeamiin sekä järjestelmien tuottamiin hälytyksiin.

Reagointi mahdollisiin havaittuihin poikkeamiin tapahtuu etähallinnalla, mikäli häiriön poistaminen etänä on mahdollista. Mikäli häiriötä ei etähallinnalla saada korjattua, ottaa Naps yhteyttä asiakkaan huoltohenkilöstöön ja ohjeistaa heidät häiriön poistamiseen tai korjaamiseen. 

Naps Etävalvontapalvelulla varmistat, että ammattilainen huolehtii aurinkovoimalanne toimivan suunnitellusti, saavuttaa energian tuotanto-odotukset ja hoitaa mahdolliset tuotantoon vaikuttavat häiriöt nopeasti.

 

Naps Solar System

Naps Huoltopalvelu sisältää Naps Etävalvontapalvelun, minkä lisäksi Naps reagoi itse kaikkiin oleellisesti tuotantoon vaikuttaviin poikkeamiin sekä kaikkiin havaittuihin turvallisuusriskeihin.

Huoltopalvelussa joko Napsin oma kokenut henkilöstö tai Napsin yhteistyökumppani tulee tarvittaessa paikan päälle selvittämään ja korjaamaan järjestelmässä havaitut, oleellisesti tuotantoon vaikuttavat viat sekä turvallisuusriskit.

Häiriöihin reagoinnin lisäksi Naps tarkastaa jokaisen järjestelmän paikan päällä vähintään kerran vuodessa. Tarkastus on EN SFS 62446-1 2016:n mukainen vuositarkastus, jonka yhteydessä laaditaan myös kirjallinen raportti. Vuositarkastus sisältää visuaalisen ja sähköisen tarkastuksen. Tarkastuksen yhteydessä suoritetaan myös tarvittaessa ylijännitesuojien vaihto. Muista mahdollisista huoltotoimenpiteistä sovitaan erikseen.

Vuositarkastuksen yhteydessä suoritetaan tarvittaessa myös järjestelmän infrapunakuvaus pienoiskopterilla eli ns. dronella. Kuvauksella varmistutaan siitä, että järjestelmän kaikki paneelit toimivat optimaalisesti eikä normaalista poikkeavaa lämpöä synny missään kohdassa paneelistoa. Kuvauksen avulla voidaan mahdollisen paneelivian sattuessa myös jäljittää vioittunut paneeli.

Huoltopalvelun avulla asiakkaamme varmistaa, että järjestelmän hyvä kunto ja arvo säilytetään, ja järjestelmän tuotto pysyy suunnitellulla tasolla myös tulevaisuudessa.